Välkommen till

SÅGVERKEN MELLANSVERIGE


​Vi är en av tre regionala sågverksföreningar. Sågverken Mellansverige är branschorganisation för de Mellansvenska privata köpsågverken och arbetar för att skapa goda marknadsförutsättningar och ökad konkurrenskraft för medlemsföretagen. Lönsamma köpsågverk är också den bästa garantin för ett högt rotnetto till skogsägaren!​