Välkommen till

SÅGVERKEN MELLANSVERIGE


​Vi är en av tre regionala sågverksföreningar. Sågverken Mellansverige är branschorganisation för de Mellansvenska privata köpsågverken och arbetar för att skapa goda marknadsförutsättningar och ökad konkurrenskraft för medlemsföretagen. Lönsamma köpsågverk är också den bästa garantin för ett högt rotnetto till skogsägaren!​

Trä är fantastiskt! Förnyelsebart, energieffektivt, återanvändningsbart
och en del av lösningen på omställning till ett mer hållbart samhälle

-LÅT OSS TA VARA PÅ DET!

​​​​​​​
Den svenska skogsbruksmodellen som under de senaste 100 åren ökat virkesförrådet, tillväxten och avverkningarna till nästan det dubbla är en framgångssaga och ett lysande exempel på skogsbrukets betydelse för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.