VERKSAMHET

SÅGVERKEN MELLANSVERIGE -är en intresseförening för Köpsågverken i Bohuslän, Dalsland, Värmland, Västmanland, Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen.
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL ÄR ATT:
  • Bevaka och arbeta för medlemmarnas branschintressen hos myndigheter och andra sammanslutningar samt tillgodose medlemmarnas yttre och inre informationsbehov;

  • Söka befordra sågverksindustrins tekniska, ekonomiska och administrativa utveckling och insikter i skogliga frågor;

  • Medverka till åtgärder, som främjar en ändamålsenlig struktur inom skogsindustrin;

  • Tillvarata medlemmarnas intressen vid köp och försäljning av deras produkter och tjänster samt biträda dem vid förhandlingar och avtal därom;

  • Driva – i sådana fall detta tjänar medlemmarna – handel med och förädling av råvaror och produkter inom sågverksnäringens område samt idka annan därmed förenlig verksamhet;

  • Vara moderförening för juridisk person, som bildas för genomförandet av ovan angiven verksamhet.
  • Föreningen skall ej behandla frågor av ren arbetsgivarkaraktär.
shutterstock 15475762bshutterstock 15475762b
shutterstock 15475762b
RIKSORGANISATIONER
Sågverken Mellansverige är en av tre regionala föreningar i Sverige och våra grannföreningar heter Såg i Syd och Sågab. På riksplanet är köpsågverken näringspolitiskt representerade genom Sågverkens Riksförbund. Forskning & utveckling, marknadsföring och handelsjuridik sköts för hela sågverksbranschen genom Föreningen Skogsindustrierna